Vieraskynä: Lähtevät ja saapuvat

Vuoden alusta lähtien on tuntunut siltä, että Kompleksi on jonkinlaisessa rajatilassa, jossa olemme samaan aikaan lähtemässä ja saapumassa. Olemme 1.1.2017 alkaen olleet osa lääketieteellistä tiedekuntaa ja silti etäällä siitä, ja samalla olemme olleet lähdössä käyttäytymistieteellisestä, kuitenkin yhä opiskellen Penkereellä. Syksyllä vielä tähän asti varsin abstraktilta ja epätodelliselta tuntunut tiedekuntamuutto kuitenkin konkretisoituu psykologian opintojen alkaessa ensimmäistä kertaa Meilahdessa. Lääketieteellinen on Kompleksille jo kolmas tiedekunta – ja ehkä tällä kertaa se viimeinen.

 

Tiedekuntamuutto ei ole vain fyysistä siirtymistä Penkereeltä Meilahteen, paikasta toiseen, ja uuteen sijaintiin akkomodoitumista, vaan se on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta, kehittää ja luoda uutta. Muuton myötä on muun muassa hahmottunut yhä selkeämmin, kuinka monia yhtymäkohtia psykologialla on eri tieteen aloihin, eikä lääketiede ole niistä vähäisin. Suurin osa opiskelijoistamme tuleekin valmistuttuaan työskentelemään terveydenhuollossa yhdessä muun muassa medisiinareiden kanssa, ja Meilahteen muutto ja jo opiskeluaikana tuleviin työtovereihin tutustuminen varmasti edesauttavat moniammatillisen työskentelyn sujuvuutta työelämässä.


Uusiin tiedekuntatovereihimme medisiinareihin, denttareihin ja logopedeihin tutustuminen on ollut antoisaa ja avartavaa. Kenties vastoin monien lääkisläisten ennakkokäsityksiä Kompleksin ja logopedien ainejärjestö Fonin yhteistyö ei ole aiemmin ollut erityisen aktiivista, vaikka nyt muutammekin samasta tiedekunnasta yhtä aikaa lääkikseen ja Meilahteen. Samoin yhteistyö medisiinareiden ja denttareiden kanssa on aiemmin ollut vähäistä, vaikka terveydenhuollon professioaloina meillä on varmasti monia yhtymäkohtia – ja jakanemme ainakin  yhteisen mielenkiinnon ihmisen toimintaa kohtaan, joskin hieman eri näkökulmista.

 

Uuden lääkiksen järjestöyhteistyö on lähtenyt melko vauhdikkaasti liikkeelle, ja tunnelma yhteisissä tapahtumissa on ollut korkealla. On ollut ilo huomata, kuinka lämpimästi medisiinari- ja denttari-aktiivit ovat ottaneet kompleksilaiset vastaan. On myös ollut mielenkiintoista kuulla, nähdä ja kokea, millaisia perinteitä kullakin järjestöllä on ja millainen toimintakulttuuri lääkiksessä vallitsee. Erityisesti vuosijuhlat ja yhteissitsit ovat tarjonneet loistavia tilaisuuksia muiden lääksijärjestöjen kulttuuriin ja tiedekuntatovereihin tutustumiseen.

 

Monista positiivisista seikoista huolimatta syksystä tulee väistämättä myös haikea, kun psykologian opiskelijoille tuttu ja monille tärkeäksi muodostunut Siltavuorenpenger jää taakse. Vaikka itsekin lähden haikein mielin Penkereeltä, olen erittäin innoissani tulevasta syksystä, uudesta kampuksesta ja tiedekunnastamme. Uusille fukseille Meilahti tulee olemaan ainoa totuus, psykologian ainoa kampus, ja syksyn fuksi- ja tutor-toiminta tulee todennäköisesti vaikuttamaan voimakkaasti siihen, millainen ilmapiiri uuteen lääkikseen syntyy. Myös tutor-toiminnan suhteen onkin tehty tiedekunnan järjestöjen välistä yhteistyötä muun muassa yhteisten koulutusten merkeissä.

 

Kaikkia tiedekuntamuuttoon liittyviä asioita ei varmasti pystytä ennakoimaan, ja odotankin syksyn olevan tapahtumarikas ja yllätyksellinen. Tähänastinen yhteistyö järjestöjen kesken on sujunut erittäin hyvin, mikä on entisestään vahvistanut uskoani muuton onnistumiseen. Koen, että opiskelijoillamme ja järjestöillämme on valtavasti potentiaalia yhdessä rakentaa niin tieteellisesti kuin opiskelijatoiminnaltaan Helsingin yliopiston mahtavinta tiedekuntaa. Tämän työn olemme jo aloittaneet ja pääsemme jatkamaan sitä entistä intensiivisemmin, kun opiskelemme yhdessä samalla kampuksella. Uuden tiedekunnan identiteetti ja tiedekuntahenki muotoutunevat pikkuhiljaa, ja niiden kehittyminen tulee vaatimaan avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta tutustua ja toimia poikkitieteellisesti yli ainerajojen. Tämän avoimuuden ja rohkeuden toivon syksyllä Penkereeltä lähtevien, Meilahteen saapuvien psykologian opiskelijoiden ottavan mukanaan ja vastaanottavan uudessa, yhteisessä tiedekunnassamme.

 

Julia Kärnä

Kompleksin puheenjohtaja

Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.