Tyyppi-indikaattori, arki-iltasi pelastus

Tinderissä sovituille treffeille ilmaantuu täysin erilainen ihminen kuin olisit luullut. Toisten ihmisten kanssa on helppo jutella ja toisten kanssa keskusteluun kuluu energiaa aivan liikaa. Eikä työpaikallakaan mikään ei suju, kun tiimiä vetää mielestäsi täysin hommaan sopimaton tyyppi.
Meyers-Briggsin tyyppi-indikaattori (MBTI) on psykologinen indikaattori, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla. Testiä käytetään esimerkiksi työhaastatteluissa. Hakijan persoonallisuuspiirteitä halutaan määrittää, sillä tulosten perusteella voidaan muodostaa työryhmiä, joissa henkilökemiat sopivat maksimaalisen hyvin yhteen.
Indikaattorin kehitti toisen maailmansodan jälkeen Katherine Briggs tyttärensä Isabel Meyersin kanssa. Aiemmin, vuonna 1921, filosofi Carl Jung kuvasi teoksessaan erilaisia persoonallisuuden piirteitä. Jungin persoonallisuuspiirteistä kolme päätyi indikaattoriin. Yhteensä persoonallisuuspiirteitä on testissä kuusitoista. Koehenkilöt jakautuvat näihin ei tyyppeihin epätasaisesti, eli jotkin tyypit ovat yleisempiä kuin toiset.
Jako perustuu siihen, miten koehenkilöt havaitsevat asioita ja millä perusteilla he tekevät päätöksiä. Meyers ja Briggs muodostivat persoonallisuustyypeistä kuvauksia ja esittelivät tyypeille ominaista käyttäytymistä. Testin tulokset muistuttavat harvinaisen osuvaa horoskooppia. Koehenkilön neljän valinnan perusteella määräytyvä profiili osuu usein pelottavan tarkasti oikeaan.
Testissä mitattavia preferenssejä ovat introvertti/ekstrovertti (introvert/extrovert), tosiasiallinen/intuitiivinen (sensing/intuition), ajatteleva/tunteva (thinking/feeling) ja harkitseva/spontaani (judgement/perception). Koehenkilö valitsee kustakin parista itseensä parhaiten sopivan ominaisuuden. Jokaiselle ominaisuudelle on kirjainlyhenne. Tuloksena saatu nelikirjaiminen ”sana”, esimerkiksi ENFP, on yksi kuudestatoista mahdollisesta persoonallisuustyypistä. Vaikka jokainen ihminen on uniikki, samaan ryhmään kuuluvat koehenkilöt käyttäytyvät eri tilanteissa todennäköisesti saman kaavan mukaan.
Saman persoonallisuustyypin jakavat ihmiset tulevat yleensä erityisen hyvin toimeen keskenään. Toisaalta erilaisten, jopa vastakkaisten persoonallisuustyyppien voidaan ajatella täydentävän toisiaan. Selvittämällä ennakkoon Tinderissä tapaamasi kuumiksen tyypin MBTI:llä vältyt ärsyttäviltä treffeiltä ja voit maksimoida oman seuranhakusi harmonian.

MyersBriggsTypes
KIRJOITTAJA//Nico Vehmas

Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.