Funderingar från ankdammen I egenskap av thoracal och därmed representant för den svenskspråkiga minoriteten i Finland måste jag säga att jag aldrig förstått mig på stereotypierna vad beträffar