Pakkoruotsi

Batman och Benito Mussolini är ute på öl

Bakom baren står Platon. Denna varierande fiktiva skara har på var sitt sätt eftersträvat ett organiserat samhälle. De två sistnämnda drömde rentav om en statisk, ja stat, som är så perfekt att förändring eller förnyelse inte mer behövs. När det kommer till Batman är det inte lika lätt att hitta uttalade politiska eller filosofiska manifest.

Platon förespråkar i Republiken att samhället blir bra när individer följer lagar, och makten finns hos en upplyst diktator; Mussolini var övertygad om att han var upplyst. Batman opererar utanför lagen, men hans motiv låter bekant för Platon. Polisväsendet i Gotham City kan inte uppehålla ordning då demokratiska processer skapar andrum för kaos och kriminalitet.

Platon var the OG gällande otrygghet orsakad av förändring. På hans tid utmanades världsbilden att människans öde var förutbestämt av gudarna. Heraklitus poängterade att man inte badar i samma flod två gånger. Vattnet rinner vidare och människor förändras med tiden.

Platon ogillade tanken att grundläggande förändring sker eller behövs i samhället. Ett statiskt samhälle besparar individer förändringens otrygghet.

Bland annat kriminalitet kan frodas i en miljö där förändring inte är väl tyglad. I ett fritt samhälle som vårt ligger lagen per design ett steg efter. Batman föll offer för detsamma när hans föräldrar blev mördade. Polisen saknade verktyg att bestraffa gärningsmännen i rättvisans namn. Batman slåss mot symptomen av förändring genom att klå upp väskryckare. Han kan dock inte göra slut på förändringens och kaosets kraft, personifierad av Jokern, utan att samtidigt göra slut på det fria samhället. Frihet tar slut där en aktör tillskriver sig envälde att fatta slutliga beslut. Mussolini löste dilemmat genom att deklarera att befolkningen är trött på frihet, och etablerade totalitarism och fascism. Vad tror du att det hände sen?

Drömmen att tillvaron och samhället ska bli färdigt och perfekt är tidlös. Speciellt i svåra tider är det trösterikt att se fram emot något bättre. Som blivande läkare lär vi oss att undersöka vad som är orsaken till kroppens sjukdomar och utreda hur de kan lindras, botas, och gärna förebyggas. Liksom kroppens funktioner är samhället komplicerat och bra lösningar beror på omständigheter som måste utredas och ifrågasättas fortlöpande. Mediciner och politiska linjedragningar kan ha allvarliga biverkningar. Det här är varken lätt eller roligt en stor del av tiden. Förändring är i grund otryggt, man vet inte alltid hur det slutar. Enligt detta är det rimligt att vi idag i Finland ser motstånd och protester mot såväl nedskärningar som flyktingar. Medicinsk etik erbjuder oss dock en ofelbar ledstjärna: vi får absolut inte ger efter för totalitära argument. Det är den politiska motsvarigheten till att avliva patienter för att diagnosen är svår.

16.3.2016

Matts Ahlbäck

Chefredaktör, Meditrina

 
http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/mussolini.htm
http://www.idph.net/conteudos/ebooks/republic.pdf
http://youtu.be/ORFoQHz9EXM

Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.