Pakkoruotsi

Häromveckan blev jag äntligen så trött på allt som heter bacill och cock att jag tog mig en ledig stund för att tanka lite film. ‘Fury’ stod på menyn; osui ja uppos’. Det var skönt att bara luta sig tillbaka och bli underhållen. Tematiken fick dock igång tankeprocessen kring dagens världspolitiska läge, med tvångsannekteringar, flyktingströmmar och terrordåd som skavar på relationerna var och varannan världsmakt emellan. Senast sköts ett ryskt stridsplan ner av turkiskt luftvärn, och det hela börjar smaka aningen kallt krig (för dem av er som inte existerade på den tiden ännu kan jag berätta att det smakade tutt, pannlugg och hängselbyxor).

En kurskamrat visste att rekommendera mig serien ‘Taistelu kuoleman vedestä’ på Yle Areenan då han fick höra om min veckoslutsseance med militarian. Serien berättar om norska motståndsrörelsens samarbete med de Allierade för att hindra produktionen av tungvatten för Tysklands atombombsprojekt. I en scen tilltalar en norsk kemilektor sina studeranden medan de ockuperande tyska trupperna rullar in på gatorna utanför universitetet. Han påpekar deras ansvar i egenskap av vetenskapsmän och människor för hur ockupationen skall bemötas. Orden konkretiserade väl skismen mellan politik och vetenskap, ett tema som genomsyrar serien. Trots att jag läst historia i gymnasiet kan jag inte säga att jag är särdeles insatt eller ens intresserad av det. Jag tror dock att historia som ämne erbjuder var och en, intresserad eller ej, ett verktyg för retrospektion. Vi är som människor programmerade att inte nöja oss med nuläget, hur än mycket bättre vi har det nu än förr. Vi tjänar ändå på att vara medvetna om de felsteg mänskligheten på samhälls- och individnivå tagit förr, så att vi inte är dömda att upprepa tidigare misstag.

Man vill ju inte uppleva ett nytt världskrig. Senast det hände drog läkarstuderandena ut för att bära sitt strå till stacken, såsom t.ex. Claës Cedercreutz. Lärorikt? Säkert. Önskat? Knappast. Det var rätt hälsosamt att ta en funderare kring omständigheterna som dyl. situationer medför, för att inte nämna den anda som rådde i NSDAP—styrda Tyskland under andra världskriget. Det gav perspektiv åt denna medicin (läs: integrerade vetenskaps) studeranden.

Med önskan om en fridfull jul,

Daniel Folger

Meditrinas Chefredaktör 2015

Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.